Sisäinen tarkastus

Konsernilla on oma sisäisen tarkastuksen osasto Venäjällä. Muun konsernin osalta sisäisen tarkastuksen tehtävät on sisällytetty konsernin talous- ja rahoitusjohtajan vastuulla toimivan talousorganisaation vastuulle. Oriola-KD hoitaa sisäiseen tarkastukseen liittyviä tehtäviä myöskin osoittamalla erillisiä selvitys- ja tarkastustoimeksiantoja yhtiön tilintarkastusyhteisölle hallituksen tarkastusvaliokunnan vuosittain hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti.