Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

 

Yhtiön tilintarkastaja antaa vuositilinpäätöksen yhteydessä osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

 

 Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle vuonna 2013 suoritetut palkkiot varsinaisesta tilintarkastuksesta olivat 369 000 euroa. Lisäksi maksettiin konserniyhtiöiden muusta konsultoinnista yhteensä 262 000 euroa.

 

Tilintarkastaja 2014

Oriola-KD Oyj:n 24.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kaj Wasenius.

 

PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Oriola-KD:n tilintarkastajana vuodesta 2008.