Yhtiön nimeämisvaliokunta

Oriola-KD:n nimeämisvaliokunta on hallituksen perustama elin, jonka tehtävänä on valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Hallitus on hyväksynyt valiokunnan työjärjestyksen.
 
Ennen valiokunnan jäsenten valintaa hallituksen puheenjohtaja järjestää tapaamisen, johon kutsutaan äänimäärän mukaan yhtiön 20 suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 31. päivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon osakkeenomistajina. Tapaamisessa kuullaan suurimpien osakkeenomistajien näkemyksiä valiokunnan kokoonpanosta.

Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan vuoden valiokuntajäsenten valintaan työjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä.   Hallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Valiokunnan jäsenen ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Tällä poikkeamisella listayhtiöiden hallinnointikoodista on haluttu mahdollistaa yhtiön merkittävien osakkeenomistajien valinta valiokuntaan ja täten heidän mielipiteensä esilletulo hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.
  
Nimeämisvaliokunta ilmoittaa hallitukselle valmistelemansa suosituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävänä helmikuun 1. päivänä. Nimeämisvaliokunta arvioi suosittelemiensa hallituksen jäsenehdokkaiden riippumattomuutta. Valiokunnan suosituksella ei ole vaikutusta hallituksen itsenäiseen päätöksentekovaltaan tai oikeuteen tehdä ehdotuksia yhtiökokoukselle.


Oriola-KD Oyj:n hallitus valitsi 2.10.2013 nimeämisvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Jukka Alho, Harry Brade, Matti Kavetvuo, Pekka Pajamo, Timo Ritakallio ja Into Ylppö. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pajamo.  Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.Nimeämisvaliokunta

Oriola-KD:n nimeämisvaliokunta on hallituksen perustama elin, jonka tehtävänä on valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Hallitus on hyväksynyt valiokunnan työjärjestyksen.
 
Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan vuoden valiokuntajäsenten valintaan työjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä.