Henkilöstö

Ammattitaitoinen,osaava ja sitoutunut henkilöstö on yksi Oriola-KD:n tärkeimmistä menestystekijöistä. Oriola-KD:n henkilöstöjohtamisen avaintavoitteisiin kuuluvat  strategisen osaamisen kehittäminen ja tehokas resurssisuunnittelu Samanaikaisesti kokonaisvaltainen työyhteisön kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat osa vastuullista henkilöstöjohtamista. Yhtiö kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön rekrytointiin ja perehdyttämiseen, ammatilliseen kehittämiseen ja kannustavaan tavoiteasentantaan ja palkitsemiseen hyvistä suorituksista.

 

Oriola-KD:n tavoitteena on olla toimialansa halutuin työpaikka, joka tarjoaa mielenkiintoisia työmahdollisuuksia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä sekä kehittää henkilöstönsä osaamista.

 

Henkilöstöjohtamisen tavoitteet perustuvat aina Oriola-KD:n liiketoimintastrategiaan ja strategialähtöisiin avainhankkeisiin.

 

Henkilöstön kehittäminen

Oriola-KD:ssa panostetaan jatkuvaan henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Osa koulutuksista on lääketoimialaan liittyviä välttämättömiä koulutuksia, joilla varmistetaan toiminnan korkea laatu ja potilasturvallisuus. Henkilöstölle tarjotaan myös henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyviä koulutuksia, joiden avulla voi parantaa osaamista nykyisissä tehtävissä tai tähdätä uusiin tehtäviin ja urakiertoon konsernin sisällä.

 

Yhtiössä on erityisesti panostettu esimiestyön ja johtamisen sekä asiakaslähtöisen työskentelyn kehittämiseen useiden kehittämisohjelmien avulla eri kohderyhmille.

 

Kehityskeskustelut ovat Oriola-KD:ssa keskeinen suorituksen johtamisen ja kehittämisen väline. Kehityskeskusteluiden tavoitteena on määritellä strategialähtöisesti yksilötason vuosittaiset tavoitteet ja kehityssuunnitelmat.

 

Työhteisön kehittämisessa tärkeä mittari ja kehittämistarpeiden esilletuoja on yhtiössä säännöllisesti toteutettava henkilöstön sitoutuneisuutta ja työtyytyväisyyttä mittaava kysely. Tämän kyselyn tuloksia käytetään aktiivisena kehittämisen välineenä.

 

Avoimet työpaikat

Yhtiössä pyritään edistämään sisäistä liikkuvuutta ja avoimet työpaikat ovat aina kaikkien nähtävillä intranetissä ja haettavissa rekrytointijärjestelmän kautta. Muutoin yhtiössä käytetään aktiivisesti erilaisia hakukanavia täsmällisiin rekrytointitarpeisiin. Teemme myös yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa eri muodoissa eri maissa.


Henkilöstö maittain

Oriola-KD-konsernissa työskenteli vuoden 2013 lopussa yhteensä 5256 henkilöä. Henkilöstöstä 10 prosenttia työskenteli Suomessa ja Baltian maissa, 35 prosenttia Ruotsissa ja 55 prosenttia Venäjällä.

 

Oriola-KD työnantajana