Strategia ja tavoitteet

Oriola-KD keskittyy strategiansa mukaisesti lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa ja Venäjällä. Oriola-KD:n tavoitteena on hallita mahdollisimman suurta osaa lääkkeiden toimitusketjusta lääketeollisuuden ja kuluttajien välillä.

 

Oriola-KD:n visiona on olla johtava lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan toimija lääkeyhtiöille ja kuluttajille Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä.

 

Oriola-KD:n tavoitteena on kasvaa lääkemarkkinan yleistä kasvua nopeammin. Oman pääoman tuottotavoite (ROE) on yli 15 prosenttia, ja taseen pitkän aikavälin tavoite keskimääräiselle nettovelkaantumisasteelle on 40–60 prosenttia.

 

Oriola-KD:n avaintavoitteet vuodelle 2014:

  1. Venäjän uuden päälogistiikkakeskuksen onnistunut käyttöönotto kevällä 2015

  2. Venäjän lääkkeiden tukkukaupan kannattavuuden parantaminen

  3. Ruotsin vähittäiskaupan integraation loppuunsaattaminen toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä