Oriola-KD:n yritysostot ja -myynnit

 

Yritysostot

 

3.6.2013 – Medstop-apteekkiketjun hankinta Ruotsista


Oriola-KD hankki Ruotsin viidenneksi suurimman apteekkiketjun Medstop Group Holding AB:n ("Medstop") koko osakekannan Segulah Management IV Limitediltä. Yrityskaupan arvo oli yhteensä noin 1460 milj. Ruotsin kruunua (176 milj. euroa) ja se koostui kolmesta erästä: 680 milj. Ruotsin kruunun (82 milj. euron) käteiskauppahinnasta, hankittavan yhtiön nettovelasta sekä vuoden 2015 käyttökatteen perusteella maksettavasta ehdollisesta kauppahinnasta. Oriola-KD rahoitti yrityskaupan kokonaisuudessaan pankkilainalla.

 

30.11.2012 Ruotsin vähittäiskaupan vähemmistöosuuden ostaminen

 

Oriola-KD osti Kooperativa Förbundet ekonomisk föreningenin (KF) 20 prosentin vähemmistöosuuden Ruotsin vähittäiskauppayhtiö Kronans Droghandel Apotek AB:sta (Kronans Droghandel). Käteiskauppahinta oli noin 12,3 miljoonaa euroa. Osakekaupan seurauksena Oriola-KD kirjasi rahavirtaan vaikuttamattoman noin 3,5 miljoonan euron rahoitustuoton. Kaupan jälkeen Oriola-KD  omistaa Kronans Droghandelista 100 prosenttia.

 

31.8.2010 – 03 Apteka -apteekkiketjun hankinta Moskovasta

 

Oriola-KD hankki 100 prosentin omistusosuuden venäläisestä lääkkeiden vähittäiskaupan yhtiöstä OOO 03 Aptekasta, jolla on 70 apteekkia Moskovassa ja sen ympäristössä. Lopullisen kauppahinnan arvioitiin olevan noin 12 miljoona euroa, ja se määräytyi kaupan ehtojen mukaisesti vuoden 2010 loppuun mennessä. Kauppahinta maksettiin käteisellä.

 

24.2.2010 – Venäjän yritysoston loppuosan hankinta

 

Oriola-KD hankki jäljellejäävän 25 prosentin omistusosuuden Venäjällä toimivista lääkkeiden vähittäiskaupan (OOO Vitim) ja lääkkeiden tukkukaupan (OOO Moron) yhtiöt. Yrityskaupan jälkeen Oriola-KD omistaa 100 prosenttia venäläisistä tytäryhtiöistään. Kauppahinta 25 prosentin omistusosuudelle oli 65,0 miljoonaa euroa. Käteiskauppana toteutettu Venäjän yhtiöiden yritysoston kokonaiskauppahinta oli 153,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Oriola-KD on lainoittanut pitkäaikaisesti yhtiöitä noin 65 miljoonalla eurolla.

 

9.11.2009 – Laajentuminen Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppaan

 

Oriola-KD Oyj:n ja KF:n (Kooperativa Förbundet) yhteisyritys allekirjoitti Apoteket AB:n (julk.) kanssa sopimuksen, jolla se hankkii ruotsalaisen maanlaajuisen 171 apteekkia sisältävän apteekkiklusterin, Pharmacy Company Sweden 2 AB:n koko osakekannan. Osakassopimuksen mukaan Oriola-KD:n omistusosuus uudesta yhtiöstä on 80 prosenttia ja KF:n osuus 20 prosenttia. Käteiskaupalla toteutetun yritysoston lopullinen kauppahinta oli 161,0 miljoonaa euroa ja se toteutettiin 19.2.2010.

 

6.3.2009 – Omistusosuuden lisääminen Kronans Droghandel AB:ssä

 

Oriola-KD lisäsi omistusosuuttaan Ruotsissa toimivassa Kronans Droghandel AB:ssä 98,13 prosentista 100,00 prosenttiin hankkimalla Organon AB:n vähemmistöosuuden KD:ssä 6.3.2009. Osakekauppa maksettiin käteisellä. Kauppahintaa ei julkistettu.

 

26.6.2008 – Omistusosuuden lisääminen Kronans Droghandel AB:ssä

 

Oriola-KD lisäsi omistusosuuttaan Ruotsissa toimivassa Kronans Droghandel AB:ssa (KD) 85,62 prosentista 98,13 prosenttiin hankkimalla Merck Sharp & Dohme (Sverige) AB:n vähemmistöosuuden KD:ssä. Osakekauppa maksettiin käteisellä. Kauppahintaa ei julkistettu.

 

17.3.2008 – Laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppamarkkinoille

 

Oriola-KD allekirjoitti sopimuksen, jonka mukaan se ostaa 75 prosenttia Moskovassa toimivasta apteekkiyhtiöstä (Vitim & Co) ja lääkkeiden tukkukauppayhtiöstä (Moron Ltd). Kauppahinta on arviolta 70 - 90 miljoonaa euroa perustuen yhtiöiden vuoden 2008 tulokseen. Lisäksi Oriola-KD on sopinut ostavansa jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden yhtiöistä vuonna 2010 hinnalla, joka perustuu yhtiöiden vuoden 2009 tulokseen. Vitimin ja Moronin osto oli Oriola-KD:lle merkittävä strateginen investointi Venäjän nopeasti kasvaville lääkemarkkinoille. Vitim harjoittaa apteekkitoimintaa Moskovassa ja sen ympäristössä tunnetulla Stary Lekar -nimellä. Moron harjoittaa lääkkeiden tukkukauppaa Venäjällä. Vitimin ja Moronin osto tarjoaa Oriola-KD:lle ainutlaatuisen mahdollisuuden investoida Venäjän kehittyville lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppamarkkinoille. Kauppa vahvistettiin 21 huhtikuuta 2008.

 

14.11.2006 – Omistusosuuden lisääminen Kronans Droghandel AB:ssä

 

Oriola-KD Oyj on lisännyt omistusosuuttaan Ruotsissa toimivassa Kronans Droghandel AB:ssä (KD) 82,96 prosentista 85,62 prosenttiin hankkimalla Astra Arcus AB:n vähemmistöosuuden. Osakekauppa maksettiin käteisellä. Kauppahintaa ei julkistettu.

 

31.8.2006 – Omistusosuuden lisääminen Kronans Droghandel AB:ssä

 

Oriola-KD Oyj on lisännyt omistusosuuttaan Ruotsissa toimivassa Kronans Droghandel AB:ssä (KD) 69,39 prosentista 82,96 prosenttiin hankkimalla Pfizer AB:n ja Pfizer Health AB:n vähemmistöosakkaiden omistusosuudet. Osakekauppa maksettiin käteisellä. Kauppahintaa ei julkistettu.

 

Yritysmyynnit

28.10.2010 – Hammashoidon kaupan 30 prosentin loppuosan myynti Lifcolle

 

Oriola-KD myi Hammashoidon kaupan liiketoiminnan, Lifco Dental International AB:n 30 prosentin vähemmistöosuuden Lifco AB:lle 28.10.2010. Lifco maksoi Oriola-KD:n vähemmistöosuudesta noin 69 miljoonaa euroa käteisellä. Oriola-KD kirjasi yrityskaupasta noin 37 miljoonan euron voiton. Hammashoidon kaupan myynti tuki Oriola-KD:n strategiaa keskittyä lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liiketoimintoihin.

 

12.5.2010 – Terveydenhuollon kaupan liiketoiminnan myynti Mediqille

 

Oriola-KD allekirjoitti sopimuksen, jonka mukaan se myy Terveydenhuollon kaupan liiketoiminnan kansainvälistä lääkkeiden ja terveydenhuollon kauppaa harjoittavalle hollantilaiselle pörssiyhtiö Mediq N.V.:lle. Terveydenhuollon kaupan myynti tukee Oriola-KD:n strategiaa keskittyä lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liiketoimintoihin. Oriola-KD:n Terveydenhuollon kaupan liiketoiminnat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa siirtyvät Mediqille. Yrityskauppa vahvistettiin 31.5.2010. Mediq maksoi 85 miljoonaa euroa Oriola-KD:lle käteisellä. Oriola-KD kirjasi yrityskaupasta noin 60 miljoonan euron voiton.

 

7.6.2007 – Hammashoidon kaupan liiketoiminnan yhteisyritys Lifcon kanssa

 

Oriola-KD ja Lifco AB sopivat hammashoidon kaupan liiketoimintojensa yhdistämisestä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa luodakseen Pohjois-Euroopan johtavan yhtiön alallaan. Liiketoimintojen yhdistämisen lisäksi Oriola-KD nosti omistusosuutensa uudesta perustettavasta yhtiöstä 30 prosenttiin 14 miljoonan euron käteissuorituksella. Lifcon osuus uudesta perustettavasta yhtiöstä on 70 prosenttia.