"Vuonna 2011 toiminnan painopistealueet olivat vähittäiskaupan kasvu 
ja tukkutoiminnan tehostaminen."

Toimitusjohtajan katsaus


 

Vuosi 2011

Vuonna 2011 jatkoimme liiketoimintojemme kehittämistä rakennemuutoksen jälkeen. Tehty rakennemuutos tarjoaa Oriola-KD:lle ainutlaatuisen aseman Pohjois-Euroopan ja Venäjän lääkkeiden tukku- ja vähittäiskaupan markkinoilla.

 

Vuoden 2011 liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja ylitti ensimmäistä kertaa kahden miljardin euron rajan ollen 2,1 miljardia euroa.

 

Vuoden 2011 kannattavuus ei ollut tyydyttävällä tasolla ja erityisesti alkuvuosi oli heikko johtuen Ruotsin vähittäiskaupan ja Venäjän liiketoimintojen alhaisesta kannattavuudesta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli 13 miljoonaa euroa. Liiketappio sisältäen arvonalennukset oli 20 miljoonaa euroa.

 

 • Kesällä 2011 aloitettu toimenpideohjelma paransi selvästi Ruotsin ja Venäjän vähittäiskaupan kannattavuutta loppuvuonna.
 • Venäjän tukkukaupan kannattavuus ei saavuttanut tyydyttävää tasoa kireässä kilpailutilanteessa tehostamisohjelmasta ja alueellisen myynnin vahvasta kasvusta huolimatta.
 • Suomen ja Baltian liiketoiminta kehittyi vakaasti ja kannattavuus on hyvällä tasolla.

 

Taseemme on vahva ja se mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Omavaraisuusaste oli 24 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 6 prosenttia.

 

Edistyimme hyvin liiketoimintojamme tukevissa hankkeissa vuonna 2011

 

 • Suomessa tukkukaupan toiminnalle myönnettiin tärkeä ISO 9001 -laatusertifikaatti
 • Ruotsin tukkukaupassa tehostimme toimintaa keskittämällä apteekkijakelun yhteen jakelukeskukseen
 • Ruotsin vähittäiskaupassa otimme käyttöön uuden tietojärjestelmän kaikissa Kronans Droghandel -apteekeissamme
 • Venäjällä kasvatimme tukkukaupan alueellista myyntiä Moskovan ulkopuolella noin 50 prosenttia ja yhdistimme Stary Lekar- ja 03 Apteka -apteekkiketjujen tukitoiminnot
 • Lisäksi toimme asiakkaiden käyttöön uusia sähköisiä palveluita eri liiketoiminnoissa

 

Vuosi 2012

 

Vuosi 2012 on kannattavuuden parantamisen vuosi.

 

 • Ruotsin ja Venäjän apteekkitoiminnassa jatkamme apteekkiportfolion kehittämistä ja apteekkikohtaisten kilpailuedellytysten parantamista.
 • Venäjän tukkukaupan painopistealueina ovat tehokkuuden ja toimintavarmuuden parantaminen sekä alueellisen myynnin edelleen kasvattaminen.
 • Ruotsin tukkukaupassa kehitämme palveluitamme lääkeyhtiöille ja panostamme logistiikkapalveluihin apteekkiketjuille.

 

Strategia ja tavoitteet

 

Keskitymme strategiamme mukaisesti lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä ja kasvuamme tukee lääkemarkkinoiden yleinen kasvu  erityisesti Venäjällä. Tavoitteenamme on kasvaa markkinakasvua nopeammin ja saavuttaa yli 15 prosentin oman pääoman tuotto. Tavoite keskimääräiselle nettovelkaantumisasteelle on 40–60 prosenttia.

 

Haluamme palvella tehokkaasti ja laadukkaasti asiakkaitamme – lääkeyhtiöitä, apteekkeja sekä apteekkien asiakkaita ja kasvattaa näin yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä.