Arvot

Yhteiset arvot kertovat siitä, mikä työntekijöitämme yhdistää ja millaista toimintakulttuuria haluamme luoda koko konserniin. Arvojen avulla luomme yhteisiä toimintatapoja, jotka näkyvät myös sidosryhmillemme.

 

Oriola-KD-konsernin arvot

Henkilöstön toimintaa ohjaavat konsernin arvot: olemme avoimia, olemme aloitteellisia, kannamme vastuumme ja työskentelemme yhdessä. Arvojen tavoitteena on ohjata tapaamme toimia ja tukea mission, vision ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.

 Olemme aloitteellisia
 Kannamme vastuun
 Työskentelemme yhdessä