Sosiaalinen vastuu

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on Oriola-KD:n merkittävin menestystekijä. Siksi jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja hyvään henkilöstöjohtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Oriola-KD pyrkii luomaan henkilöstölleen työympäristön, jossa työskentely yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi on turvallista ja tehokasta.

 

Lääkeala on toimialana tarkkaan säännelty ja asettaa vaatimuksia myös henkilöstölle. Oriola-KD:n yrityksenä ja sen henkilöstön on noudatettava niiden maiden lakeja, säädöksiä ja normeja, joissa sillä on liiketoimintaa ottamalla huomioon myös yhtiön omat tavoitteet ja laatunormit. Henkilöstö on koulutettu ja perehdytetty lääkkeiden parissa tapahtuvaan työskentelyyn. Koulutuksen sisältö ja laajuus määräytyvät työtehtävän perusteella.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on Oriola-KD:n merkittävin menestystekijä. 

Henkilöstön toimintaa ohjaavat Oriola-KD:n eettiset ohjeet sekä vuoden 2010 lopulla määritellyt konsernin arvot. Oriola-KD valvoo eettisten ohjeiden noudattamista oman henkilöstönsä keskuudessa, ja pyrkii edistämään vastaavia periaatteita myös liikekumppaneidensa ja toimittajiensa keskuudessa. Konsernin arvot ovat: olemme avoimia, olemme aloitteellisia, kannamme vastuumme ja työskentelemme yhdessä. Arvojen tavoitteena on ohjata henkilöstön tapaa toimia ja tukea yhtiön mission, vision ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.

 

Hankintaperiaatteet sekä alihankkijoiden valinta ja hyväksymisprosessit ovat Oriola-KD:lle tärkeitä, sillä yhtiö haluaa olla vastuullinen ja luotettava toimija. Vastuullisuuden merkitys kasvaa yrityksen omien tuotemerkkien tuotevalikoiman kasvaessa kuluttajamarkkinoilla.Vastuullinen kumppani

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on Oriola-KD:n merkittävin menestystekijä. Siksi jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja hyvään henkilöstöjohtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Oriola-KD pyrkii luomaan henkilöstölleen työympäristön, jossa työskentely yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi on turvallista ja tehokasta.