Taloudellinen vastuu

Oriola-KD:n tavoitteena on olla jatkuvasti toimintaansa kehittävä ja taloudellisesti kannattava yhtiö sekä luotettava ja haluttu yhteistyökumppani kaikille sidosryhmille. Taloudellinen vastuu on kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta huolehtimista. Taloudellisesti vastuullinen yritys pystyy vastaamaan omistajien tuotto-odotuksiin ja tuottamaan taloudellista hyvinvointia myös ympäröivään yhteiskuntaan muun muassa tarjoamalla työpaikkoja ja maksamalla veroja.

Oriola-KD:n tavoitteena on olla jatkuvasti toimintaansa kehittävä ja taloudellisesti kannattava yhtiö sekä luotettava ja haluttu yhteistyökumppani kaikille sidosryhmille. 

Oriola-KD:n taloudellisena tavoitteena on kasvaa lääkemarkkinan yleistä kasvua nopeammin. Lisäksi yrityksen oman pääoman tuottotavoite (ROE) on yli 15 prosenttia, ja konsernin pitkän aikavälin tavoite keskimääräiselle nettovelkaantumisasteelle on 40–60 prosenttia.

 

Oriola-KD:n osinkopolitiikan tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina noin 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Yhtiön strategiset tavoitteet ja taloudellinen asema otetaan huomioon osinkoa määritettäessä.Vastuullinen kumppani

Taloudellisesti vastuullinen yritys pystyy vastaamaan omistajien tuotto-odotuksiin ja tuottamaan taloudellista hyvinvointia myös ympäröivään yhteiskuntaan muun muassa tarjoamalla työpaikkoja ja maksamalla veroja.