Oriola-KD:n hallinnointi

Nämä sivut ovat Oriola-KD Oyj:n hallinnointia koskevan tiedon ensisijainen lähde. Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön tilinpäätöksestä ja osavuosikatsauksista.

Oriola-KD-konsernin emoyhtiö Oriola-KD Oyj on Suomessa rekisteröity ja Suomessa kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Oriola-KD Oyj (jatkossa "Oriola-KD" tai "yhtiö") noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain määräyksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, jossa se on listattuna, sääntöjä sekä Finanssivalvonnan määräyksiä. Oriola-KD noudattaa myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 sillä poikkeuksella, että yhtiön nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin kuin yhtiön hallituksen jäseniä.